Şirket İçi ve Şirket Dışı Eğitimler - Mimsan Grup

Eğitimlerimiz

Mimsan Grup olarak hedeflerimiz doğrultusunda gerekli eğitimler tespit edilerek, şirket içi, şirket dışı grup eğitimleri ve genel katılıma açık eğitimleri planlayıp, gerçekleştirmekteyiz.

Eğitimlerimizin amacı, personelimizin kariyer planlaması dâhilinde katıldığı eğitimler ve seçmeli eğitimler ile teknik ve bireysel anlamda gelişimini sağlayarak, işinde yetkin olmasını kolaylaştırmaktır.

Şirket İçi Eğitimler
Şirketimizde yeni ürün ve yeni uygulamalara yönelik konular ile ilgili olarak uzman yöneticilerimiz tarafından personeli bilgilendirmek, yeni uygulamalara geçiş sürecini başarılı bir şekilde yaşatmak amacıyla düzenlenen programlardır.

Bireysel Eğitimler
Personel ve yöneticilerin şirket dışında düzenlenen eğitim, konferans, seminer gibi programlara katılım talebi ile gerçekleşen eğitimlerdir.

Oryantasyon Eğitimleri
Göreve yeni başlayan personelin, sektör deneyimi ve görev yapacağı birim dikkate alınarak planlanan oryantasyon programlarıdır. İnsan Kaynakları ve Toplam Kalite Birimi gözetiminde tüm birimler hakkında bilgi edinilmesi ve özellikle işe uyum sağlamasını kolaylaştıracak bilgilerin paylaşıldığı programlardır.